Politica GDPR

 

 1. Politica de Confidentialitate si Procesarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, S.C. WIND SOFT INTERNATIONAL S.R.L. avand brandul turistic “4×4 Tours”, ca detinator exclusiv al www.4×4-tours.com, are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra si / sau un membru al familiei dumneavoastra, în vederea utilizarii serviciilor solicitate de dvs. și furnizate de operator. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

 1. Operatorul Datelor cu Caracter Personal

Operatorul datelor Dvs. cu caracter personal este S.C. Wind Soft International   S.R.L., avand sediul social in Str. Aleea Parva nr 5 bloc, D23 B, sc. E, ap 45, sector 6, si punctul de lucru Sos Pipera .nr 46 H, cladirea C2, sector 2, Bucuresti, persoană juridică constituită și organizată în temeiul legilor din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comețului din București sub nr. J40/5992/2000, cod unic de inregistrare RO13147586.

In conformitate cu cerintele legale, SC Wind Soft International, a desemnat un Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal. Daca aveti intrebari sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, va rugam sa contactati Responsabilul cu protectia datelor prin posta la adresa punctului de lucru sau prin e-mail la adresa: office@4×4-tours.com

 1. Datele cu caracter personal pe care le colectam

Datele cu caracter personal colectate cand accesati site-ul nostru sau comunicati cu noi in vederea prestarii serviciilor turistice pentru dumneavoastra, pot include:

 • Date de contact / de identificare: numele si prenumele, adresa de resedinta, numarul de telefon, e-mail, cetatenia
 • Date prelucrate în contextul unui raport contractual sau comunicate în mod voluntar de către dvs., cum ar fi: instrucțiuni acordate, plăți efectuate, date de identificare ale persoanelor care participa la calatorii cu dvs, istoricul conversatiilor pe grupul de whatsapp , informații privind orice chestiuni juridice, status familial etc
 • In situatia in care serviciile turistice prestate ii privesc si pe copiii dvs, este posibil sa colectam si sa prelucram date si despre acesteia. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor de către Wind Soft International SRL se vor face doar cu acordul explicit al părinților sau al altor reprezentanți legali.
 • Categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: cerinte dietetice, preferinte alimentare care pot dezvalui credintele dvs. religioase sau date despre starea de sanatate. Aceste date sun colectate si procesate numai in cazul in care ne-ati furnizat acordul dvs. explicit in acest caz.

Nu aveti nicio obligatie sa va dati acordul sa va procesam categoriile speciale de date cu caracter personal, cu exceptia cazului cand acestea sunt necesare pentru prestarea serviciilor solicitate.

Colectam si procesam datele de mai sus, doar in cazul in care este strict necesar pentru a furniza serviciile turistice pe care le-ati achizitionat.

 1. Sursa datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal pot fi obtinute din urmatoarele surse:

 • direct de la dvs. atunci cand solicitati o oferta sau beneficiati de serviciile turistice pe care le oferim, cand transmiteti feedback
 • prin activitatile pe care le desfasurati in timpul perioadei cat beneficati de serviciile turistice oferite, cum ar fi poze, video-uri, istoricul conversatiilor din grupurile de pe whatsapp
 • de la terti, cum este cazul in care primim datele dvs. personale de la terti care solicita prestarea de servicii turistice , de exemplu agentii de turism partenere sau personae care calatoresc cu dvs.
 1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Va putem colecta, prelucra si utiliza datele cu caracter personal, in urmatoarele scopuri:

 • furnizarea unei oferte si efectuarea rezervarilor si prestarea serviciile turistice pe care le oferim urmare a solicitarii dumneavoastra;
 • intocmirea contractelor si a facturilor fiscale aferente serviciilor turistice solicitate de dvs. precum si pentru expedierea acestor documente prin curierat sau posta, la domiciliul sau adresa indicate de dumneavoastra. Refuzul Dvs. de a furniza datele determina imposibilitatea furnizarii serviciilor solicitate de Dvs.
 • pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor partilor rezultate din contractele semnate de parti
 • pentru a permite SC Wind Soft International sa-si indeplineasca scopurile legate de activitatea acesteia si obligatiile sale legale

Datele furnizate de dumneavoastra sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi transmise catre partenerii contractuali implicati in prestarea serviciilor turistice achizitionate de la S.C. Wind Soft international S.R.L. si pentru a va tine la curent cu toate detaliile serviciilor cerute.

Pe viitor, aceste date ne permit sa va tinem la curent cu activitatea noastra. În cazul în care nu doriti aceasta, va rugam sa ne informati la adresa office@4×4-tours.com

Wind Soft International SRL nu va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în scopuri precum reclamă, marketing și publicitate, statistică, organizarea de cursuri, seminarii, alte evenimente (inclusiv delegații, conferințe și târguri), decat in masura in care ne dati acceptul dumneavoastra exprimat in mod expres.

 1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor noastre legitime sau ale unei terte parti si/sau necesitatea de a incheia sau de a executa un contract, in conformitate cu dispozitiile legale privind confidentialitatea datelor.
 1. Securitatea datelor

Wind Soft International SRL mentine masurile de securitate fizice, tehnice si organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, dezvaluirii, restrictionarii sau accesarii accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate.

Politica noastra de securitate reglementeaza modul in care va protejam datele cu caracter personal; o copie a acestei politici de securitate poate fi obtinuta de la Responsabilul cu protectia datelor.

 1. Durata prelucrarii / stocarii datelor cu caracter personal

Wind Soft International a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal exacte si actualizate, nu mai mult decat este necesar pentru a indeplini scopurile permise sau decat cele impuse de lege

In acest sens, va informam ca Wind Soft International pastreaza datele dvs. cu caracter personal pe intreaga durata a contractului dvs. incheiat cu Wind Soft International precum si o perioada prevazuta de legislatia in vigoare dupa data incetarii relatiei dintre dvs. si Wind Soft International.
In plus, va rugam sa retineti ca anumite date cu caracter personal pot fi incluse si in anumite documente contabile ale Wind Soft Inetrnational, prin urmare trebuie respectata o perioada de pastrare extinsa, in conformitate cu legea aplicabila.

 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate in cadrul Wind Soft International doar catre persoanele de conducere si catre alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal pentru a-si indeplini atributiile specifice in scopurile enumerate la pct. 5 de mai sus sau in cazul in care acest lucru este necesar sau permis de legislatia aplicabila.

Wind Soft International poate, de asemenea, sa furnizeze datele dvs. cu caracter personal unor terte parti care furnizeaza servicii in legatura cu serviciile turistice solicitate, servicii de suport IT sau servicii tehnice si organizationale (in legatura cu activitatile legate activitatea Wind Soft International) sau catre consultantii legali, de audit sau catre alti consultanti sau furnizori ai Wind Soft International, numai in scopurile mentionate in aceasta Notificare. Wind Soft International va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si va solicita ca acesti furnizori sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja datele personale si pentru a le procesa in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Wind Soft International poate, de asemenea, sa dezvaluie datele dvs. cu caracter personal autoritatilor, dupa cum este necesar sau permis de prevederile legale, entitatilor care se ocupa de asigurari si/sau instantelor de judecata. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate unor astfel de terti doar in masura in care este necesar in legatura cu executarea contractelor, cu activitatile Wind Soft International si/sau cu scopurile enumerate punctul 5 de mai sus.

 1. Drepturile dumneavoastra privind datele cu caracter personal

In conformitate cu dizpozitiile legale aplicabile in ceea ce priveste datele cu caracter personal, beneficiati de urmatoarele drepturi , care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri scrise in acest sens, datata si semnata , utilizand datele de contact ale operatorului mentionate la sectiunea” Operatorul Datelor cu Caracter Personal”

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Dvs. aveti dreptul de a obține de la Wind Soft International SRL, atunci când aceasta acționează in calitatea sa de Operator, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.
 • dreptul de interventie asupra datelor, de a rectifica datele inexacte sau completarea lor cu date suplimentare: aveti dreptul de a obține de la Wind Soft International in calitate de operator de date, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.
 • dreptul la portabilitatea datelor: Dvs aveti dreptul de a solicita copierea sau transferul datelor dvs. existente in baza de date a Wind Soft International catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe un contract si este efectuata prin mijloace automate.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusive crearea de profiluri: Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:
  a)    este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
  b)    este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  c)     are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.
  În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Wind Soft International SRL poate:
  –   fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;
  –   fie să refuze să dea curs cererii.
 • dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, Wind Soft International nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Wind Soft International va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
 • dreptul de a va adresa justitiei si de a depune o plângere în fața Autoritatii Nationale de Supraveghere a datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
 1. Dispoziții finale

Prezenta Politică de confidentialitate si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost adoptată astăzi, 21 mai 2018, în Bucureşti.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal